جزئیات خبر
اولین نمایشگاه تخصصی ساعت در ایران

اولین نمایشگاه تخصصی ساعت در ایران با حضور جمعی از شرکت های نماینده و وارد کننده ساعت در مرکز همایش های بین المللی برح میلاد برگزار میگردد.

شرکت مهرگستر تامین افزار با برند های کاسیو و فستینا گروپ در این نمایشگاه حضور داشته و شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت مینماید.

تاریخ برگزاری: 27 الی 30 بهمن ماه

محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

ساعت برگزاری: 15 لغایت 23