توسعه تجاری

توسعه تجاری

مهمترین استراتژی این شرکت فعالیت بر روی محصولات جدید و ایجاد روابط تجاری با تامین کنندگان جدید است. برای رسیدن به این هدف شرکت مهرگستر تامین افزار ،خود را با تیم بازاریابی حرفه ای و هوشمند تجهیز نموده تا نیاز های بازار را ارزیابی و خدمت رسانی نماید.