پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

هدف ما ایجاد و حفظ کسب و کار موفق در بازار جهانی است . ما با گرد هم آوردن شرکتها، افراد با استعداد و منابع، دارایی های سودآور و پایدار را با احترام به ذینفعان، فرهنگ و محیط زیست ارائه می دهیم . شرکت ما با رهبری اصولی و پایبندی به ارزش های ما در سراسر سازمان به موفقیت دست می یابد. موفقیت کاری ما به همکاری با مشتریان، شرکای تجاری و تامین کنندگان بستگی دارد . ما متعهد هستیم که نیازهای کسب و کارو انتظارات آنها را درک نموده و به رشد ارتباطی که برای طرفین سود اور است بپردازیم .بنظر ما روابط قوی باعث ادامه کسب و کار میگردد. کل سازمان ما به طور فعال به دنبال عواملی است تا بطور مستمر به بهبود، تقویت و حفظ روابط کسب و کار سالم کمک نموده چرا که مسئولیت های اجتماعی و محیطی ما میراث ما را تعیین می کند. مردم قلب و روح کسب و کار ما هستند. تیم های حرفه ای و با استعداد ما متمرکز در ارائه راه حل هایی با اتکا به تجربه در فن آوری ها ، شیوه های کسب و کار سالم و نوآوری در صنایع مختلف در بازار جهانی است. ما فرهنگ کار را با ترویج رشد فردی، رهبری، نوآوری، شناخت و پاداش پرورش میدهیم. ما برای افراد مختلف ارز قایلیم و با یکدیگر با صداقت، شفقت و احترام رفتار میکنیم. شهرت شرکت تامین افزار در کسب و کار بخاطر صداقت است .سیاست اخلاقی کسب و کار ما ترویج فرهنگ شفافیت و مسیولیت پذیری است. ما با صداقت عمل نموده و با انجام اقدامات درست برای کارکنان، مشتریان، شرکای کسب و کار و تامین کنندگان اعتمادسازی مینماییم . ما از همه قوانین و مقررات بین المللی و داخلی پیروی نموده و در انجام کسب و کار هیچ گونه تخلفی را نخواهیم پذیرفت. استاندارد بالای اخلاقی و صداقت ما همچون قطب نمایی برای رهبری اصولی ماست. اعضای شرکت تامین افزار یک هدف مشترک را برای بهبود مکانیسم های پاسخگویی شرکتی به اشتراک گذاشته تا به توسعه پایدار و افزایش عملکرد اجتماعی و محیطی شرکت دست یابند.